"מסע אל העבר" שינה את כתובתו, וכעת ניתן למצוא את האתר בכתובת:

http://www.old-games.org

אנא עדכנו את הסימניות שלכם......